Club 5*
0
0,00 €
Losd fsdf sd
V košarici nimate izdelkov.

Pogoji kataloške prodaje

POGOJI POSLOVANJA KLUBA CLUB 5*

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletni strani http://www.topshop.si pod rubriko »Informacije«, v sekciji »Pogoji kataloškega poslovanja« (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«) določajo pogoje nakupa izdelkov preko članstva v klubu Club 5*, katerega ponudnik je družba Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, ki je tudi izdajatelj članskih kartic kluba Club 5* (v nadaljevanju: »izdajatelj«).

Član kluba Club 5* (v nadaljevanju: »član«) je lahko le polnoletna fizična oseba. Kartica Kluba 5* (v nadaljevanju: »članska kartica«) je brezplačna, članstvo v klubu Club 5* (v nadaljevanju: »članstvo«) pa je plačljivo prek članarine.

Člani lahko izbirajo med dvema vrstama članstva, in sicer med:

  • 1-letnim Premium članstvom po ceni 29,99 EUR za nove člane za posamezno (1-letno) obdobje. Premium članstvo je proti plačilu 24,99 EUR mogoče podaljšati za nadaljnje 1-letno obdobje.
  • 2-letnim Exclusive članstvom po ceni 39,99 EUR za nove člane za posamezno (2-letno) obdobje. Exclusive članstvo je proti plačilu 34,99 EUR mogoče podaljšati za nadaljnje 2-letno obdobje.

Število podaljšanj ni omejeno. Podaljšanje članstva pomeni, da član po poteku 1-letnega oziroma 2-letnega obdobja plača članarino za nadaljnje obdobje. Ob podaljšanju članstva lahko član izbira med 1-letnim podaljšanjem, pri čemer izbere Premium članstvo, ali 2-letnim podaljšanjem, pri čemer izbere Exclusive članstvo; možnost izbire trajanja podaljšanja ni odvisna od oblike članstva, katero je član izbral ob sklenitvi članstva.  Član mora članstvo podaljšati v roku največ 1 (enega) meseca po izteku članarine, v nasprotnem primeru se le-to ne smatra kot podaljšanje, temveč sklenitev novega članstva. Izdajatelj bo člana z namenom obvestila o skorajšnjem izteku članstva in članskih ugodnosti kontaktiral tekom 12-tednskega obdobja pred iztekom članstva. Članstvo članom omogoča nakup izdelkov in storitev v ponudbi izdajatelja po ugodnejših pogojih od rednih (v nadaljevanju: »članske ugodnosti«), kot je opredeljeno v nadaljevanju. Popusti se ne seštevajo. Vsak član na svoj naslov prebivališča periodično prejema katalog kluba Club 5* z aktualno ugodnejšo ponudbo za člane. Celotna aktualna ponudba kluba Club 5* je dostopna tudi na spletni strani izdajatelja www.topshop.si. Za sklenitev članstva preko interneta, telefonskega klica ali pri osebni sklenitvi članstva na enem izmed prodajnih mest prodajalca je nujno, da član izdajatelju posreduje najmanj naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj, telefonsko številko in/ali elektronski naslov.  Članstvo začne veljati z dnem plačila članarine, ko je član sklenil članstvo, in velja 12 oziroma 24 mesecev (odvisno od vrste članstva, kot je opredeljeno v teh pogojih) od zadnjega dneva meseca, v katerem je bilo članstvo sklenjeno. Izdajatelj po plačilu članarine na naslov prebivališča člana pošlje knjižico ugodnosti s kuponi in člansko kartico s člansko številko člana. V primeru plačila članarine neposredno na prodajnih mestih izdajatelja, član zgoraj navedeno prejme takoj. Po preteku obdobja veljavnosti članstva član izgubi pravico do koriščenja vseh ugodnosti kluba Club 5*. Članska številka, ki je zapisana na članski kartici, je osebna številka, s katero je član deležen ugodnosti kluba Club 5*. Člansko številko in posledično ugodnosti kluba Club 5* lahko uporabljajo tudi ožji družinski člani člana kluba Club 5*. Kot ožji družinski član se šteje zakonec oz. zunajzakonski partner člana in otroci člana, ki živijo s članom v skupnem gospodinjstvu, to je na istem naslovu kot član. Član lahko kadar koli prekliče uporabo članskih ugodnosti družinskemu članu, o čemer mora predhodno obvestiti izdajatelja. Član je solidarno odgovoren za vse morebitne obveznosti, nastale z uporabo članske kartice. Članske ugodnosti lahko član koristi prek nakupa na daljavo ali neposredno na prodajnih mestih izdajatelja. V prvem primeru nakupa na daljavo bodo naročeni izdelki članu dostavljeni na njegov naslov prek ustreznega izvajalca dostavne službe oziroma poštnih storitev, v drugem primeru nakupa neposredno na prodajnih mestih izdajatelja pa bo član kupljene izdelke lahko prevzel takoj, pod pogojem, da so izdelki na konkretnem prodajnem mestu na zalogi.

Izdajatelj člana prosi, da ob nastanku kakršnekoli spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje s člansko kartico (ime in priimek, naslov, kraj, telefonska številka in/ali e-poštni naslov, v kolikor član z njim razpolaga), le to nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času sporoči izdajatelju, bodisi preko prodajnih svatovalcev na prodajnih mestih ali oddelku za pomoč in svetovanje kupcem na telefonsko številko 08 200 91 91 ali preko e-pošte: info@klub.si. Članske ugodnosti veljajo za izdelke s pripisano ceno kluba Club 5* v katalogu kluba Club 5*, na spletnih straneh izdajatelja in neposredno na prodajnih mestih izdajatelja. Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil poslovanja kluba Club5*. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani www.topshop.si. Če član koristi članske ugodnosti iz naslova članstva v klubu Club 5* tudi po objavljenih spremembah, velja, da se s spremembami strinja. Če želi član predčasno prekiniti članstvo v klubu Club 5*, mora izdajatelju oddati pisni zahtevek, ki ga pošlje na naslov: Oddelek za pomoč in svetovanje kupcem, Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, Slovenija. Član v tem primeru ni upravičen do vračila že plačane članarine.

Vse dodatne informacije o klubu Club 5* in ponudbi izdajatelja so na voljo na brezplačni telefonski številki izdajatelja 080 70 75. Celotna vsebina pogojev in pravil je objavljena in dostopna tudi na spletni strani www.topshop.si. Izdajatelj se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki obdelovani in varovani v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Član ob včlanitvi izrecno pooblašča izdajatelja, da zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz možnosti koriščenja članskih ugodnosti. Član soglaša, da je predhodno seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov, ter, da je za obdelavo navedenih osebnih podatkov podana njegova osebna privolitev. Več informacij glede zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov je na voljo na spletni strani www.topshop.si pod rubriko »Politika zasebnosti«. Morebitne spore si bo izdajatelj prizadeval rešiti po mirni poti. V kolikor mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Potrebujete pomoč?
x
Pokličite brezplačno na 080 88 67

Imate vprašanje ali pa bi radi več informacij o izdelku izvedeli od naših svetovalcev? Zato smo tu za vas, da vam pomagamo.

Pokličite nas na brezplačno številko in z veseljem se bomo odzvali vašim vprašanjem.

Vaši Walkmaxx svetovalci.